POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Definicija i primjena

Mi, MCR d.o.o. sa sjedištem u Ogulinu, I. G. Kovačića 1, OIB: 53796849530, u svom poslovanju polaže važnost zaštiti osobnih podataka te je i svrha ove politike osigurati da MCR d.o.o u potpunosti postupa u skladu s pravnim, organizacijskim i tehničkim obvezama u odnosu na zaštitu osobnih podataka. 

Svi zaposlenici MCR d.o.o. su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom rukovanja osobnim podacima ili obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka. 

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje drži MCR d.o.o. u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti klijent, dobavljač ili kontakt. 

Ovim putem želimo Vam dati obavijesti o tome na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas ili od trećih osoba. 

Korištenjem bilo kojih naših proizvoda ili usluga i/ili prihvaćanjem ove Izjave, primjerice u kontekstu registracije za bilo koje proizvode ili usluge, pristajete na prikupljanje i uporabu osobnih podataka kao što je opisano u ovoj Izjavi. 

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.  Pod obradom osobnih podataka smatra se svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.  MCR d.o.o. osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga u svom poslovanju. Stoga MCR d.o.o. ima potrebu prikupljati i obrađivati određene vrste podataka o pojedincima koji dolaze u kontakt s MCR d.o.o. (ispitanici). S tim osobnim informacijama MCR d.o.o. postupa adekvatno, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom materijalu. 

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika MCR d.o.o., ispitanik pristaje da MCR d.o.o. obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi. Zaštita privatnosti podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena. 

Prikupljene podatke MCR d.o.o. čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. MCR d.o.o. prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza MCR d.o.o., u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima. 

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje/pravo na zaborav, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka MCR d.o.o.., elektroničkom poštom korištenjem svoje e-mail adrese koju su dali MCR d.o.o. ili zemaljskom poštom na adresu: Ogulin, Ivana Gorana Kovačića 1, ili dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama MCR d.o.o., uz prethodnu najavu na broj telefona +38547525509, uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

MCR d.o.o. je imenovao osobu službenika za zaštitu osobnih podataka: 

Ivana Jelić 

Telefon: +385 47 525 509 

e-mail adresa: hotel-frankopan@hotel-frankopan.hr

Sva pitanja u vezi zaštite osobnih podataka trebaju se uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka.

2.Mjere zaštite osobnih podataka: 

MCR d.o.o. smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. 

Svjesni smo važnosti odgovarajuće zaštite Vaših osobnih podataka te u svakom pogledu želimo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali odabirom naših usluga.

Kako bismo spriječili neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu, brisanje i druge zloupotrebe Vaših osobnih podataka, poduzimamo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite. Ovim mjerama želimo osigurati da pristup osobnim podacima u elektroničkom i fizičkom obliku imaju samo one osobe kojima je to nužno radi izvršenja njihovih radnih zadatka, i to samo u opsegu koji je za to potreban. Svjesni važnosti koju pojedinac ima u zaštiti osobnih podataka, internim i vanjskim edukacijama osiguravamo da naši zaposlenici i druge osobe koje angažiramo budu upoznate sa zakonskim obvezama i internim procedurama u pogledu zaštite osobnih podataka. 

3.Aktivnosti MCR d.o.o. u vezi obrade podataka: 

MCR d.o.o. poduzima sljedeće: 

– u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka

– ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje

– prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima

– dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka

– vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka 

– osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka 

– poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka 

– osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite 

– tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem 

– utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost. 

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja iznad navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašoj rezervacijom, boravkom ili posjetom hotelu, Vaše preferencije, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, osobna potrošnja, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do našeg hotela, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja, ali i druge podatke koje nam sami date ili koje dobijemo u iznad navedene svrhe. Osim navedenih podataka o Vama, gornje podatke također možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Putem naše web stranice možete se prijaviti za primanje našeg newslettera, putem kojeg ćemo Vas obavještavati o novostima i pogodnostima u našoj ponudi. Za proces registracije potrebno nam je Vaše  ime i prezime, email adresa.  Navedene podatke čuvat ćemo sve dok ste suglasni s primanjem newslettera. Od primanja newslettera možete se odjaviti u svako doba.  

MCR d.o.o. svojoj Internet stranici može objaviti sadržaj kolačića za oglašavanje i praćenje statistike prometa temeljeno na interesima i informacijama posjetitelja Internet stranica MCR d.o.o. sa društvenih mreža. Ako ispitanik upotrebljava sadržaj na društvenim mrežama MCR d.o.o. ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na uređaju ispitanika s kojeg pristupa Internet stranici MCR d.o.o. Posjetitelji imaju pravo isključiti kolačiće. Ako ispitanik želi ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju web-mjesta/aplikacije MCR d.o.o. (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, ispitanik to može učiniti u postavkama preglednika. 

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, MCR d.o.o. bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka, osim ako je MCR d.o.o. poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobnepodatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti odnosno ako je MCR d.o.o. poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika odnosno ako bi se time zahtijevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju će MCR d.o.o. primijeniti javno obavješćivanje ili sličnu mjeru kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

4.Pregled i provjera: 

MCR d.o.o. ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

U Ogulinu, 25.06.2020.