Frankopanska kula

Tik do hotela, nad liticom Đulinog ponora, nalazi se renesansna utvrda Frankopanska kula i Đulin ponor. Frankopansku kulu  je izgradila plemička obitelj Frankopan krajem 15. stoljeća. Danas se u njoj nalazi Zavičajni muzej u kome možete razgledati arheološku, etnografsku i planinarsko aplinističk zabirku  te zbirku starog oružja i spomen-sobu Ivane Brlić-Mažuranić. 

Đulin ponor

UĐulinom ponoru u središtu Ogulina ponire rijeka Dobra. Kanjon je dubok 40 metara. Izletnici i turisti ovaj hidrogeološki spomenik prirode mogu razgledati s dva vidikovca koji se nalaze u blizini Frankopanskog kaštela i drugi nasuprot njega u Parku izviđača. Kamene litice Đulina ponora često su vježbalište alpinista, a podzemni svijet Ogulina privlači speleologe.

Đulin ponor je ujedno i najveći ulaz u špiljski sustav Đulin ponor – Medvedica najdulji špiljski sustav u Hrvatskoj, s ukupnom horizontalnom duljinom kanala od 16 396 metara. Ogulin je jedini grad u Hrvatskoj i među rijetkima u svijetu koji je doslovce sagrađen iznad špiljskih dvorana i kanala bogatih vodom i kalcitnim ukrasima. Najduža špiljska cijev se proteže ispod glavne ogulinske ulice Bernardina Frankopana.

Prema legendi, dobio je ime po mladoj djevojci Đuli koja je u 16. st. živjela u Ogulinu, a koja  se zbog nesretne ljubavi bacila u ponor rijeke Dobre, te od tada Ogulinci zovu taj ponor Đulinim ponorom.